en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Opleidingen

Praktische info


Themaopleiding 1 - 2017
 21
feb 2017

 

Ondersteuning door het FAVV bij de export van diervoeders

Om diervoeders te exporteren naar een derde land is meestal een gezondheids- of veterinair certificaat vereist. In deze opleiding lichten we verschillende aspecten toe die verbonden zijn aan deze certificaten met behulp van verwijzingen naar de FAVV-website.

 

RASFF-berichten 2016

We analyseren samen de Europese RASFF-berichten die gepubliceerd werden gedurende het afgelopen jaar. Het evalueren van deze berichten is immers een goede methode om de bestaande gevarenanalyses up-to-date te houden.

Schrijf u in !  Lees meer

Themaopleiding 4 - 2017              
 26 of 29
SEP 2017

 

Wetgeving en FCA Standaard: overzicht belangrijkste wijzigingen 2016-2017

 

In deze opleiding krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en publicaties inzake diervoederwetgeving van de voorbije 12 maanden. Daarnaast zullen we ook stilstaan bij alle wijzigingen in de FCA Standaard.

 

Volzet

 

  Lees meer

Basisopleiding
 24
okt

 

Belgische diervoederwetgeving

 

In deze opleiding krijgt u een inleiding tot de nationale bijzonderheden van de diervoederwetgeving. Het doel is een overzicht te geven van de relevante wetteksten voor ondernemingen die actief zijn in de Belgische diervoedersector. De belangrijkste Belgische regelgeving wordt hier dus toegelicht. Deze opleiding wordt afwisselend gegeven in het FR en NL.

 

 

 

 

 

Schrijf u in!  Lees Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opleiding cc-03 +
Examen  
16
mEi

 

In deze opleiding voor (kandidaat- inspecteurs) en medewerkers van keuringsinstellingen behandelen we de minimale beheersmaatregelen voor vleeswinkels. Deze staan beschreven in de FCA-documenten ‘CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels’ en ‘BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren: technische voorschriften’. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Om gekwalificeerd te worden als CC-03 inspecteur, is het verplicht om deze opleiding volgen en te slagen voor het examen.

Deze opleiding wordt gegeven in het NL.

 

schrijf u in!  lees meer

 

Themaopleiding 2 - 2017              
 21 of 25
apr 2017

 

Workshop: aan de slag met praktische vragen en voorbeelden

 

Zin om uw praktijkkennis van diervoeders aan te scherpen?

In deze workshop schotelen we u een aantal praktische cases voor die vervolgens in kleine groepjes worden behandeld. Achteraf volgt dan een discussie in de grote groep.

 

Verschillende belangrijke aspecten binnen de FCA Standaard komen aan bod. Etikettering, meldingsplicht, aankoop bij primaire producenten, versleping, registratie/erkenning,… onderwerpen genoeg!

 

 

Schrijf u in !  Lees meer 

Basisopleiding
 7-8
sep

 

Basisopleiding Feed Chain Alliance Standaard

 

De basisprincipes en de FCA-vereisten voor alle sectoren (productie, handel, transport) van de diervoederketen worden helder en beknopt voorgesteld tijdens deze opleiding.

 

 

 

 

 

 

Schrijf u in!  Lees meer

Examen voor auditoren en consulenten 1
dec

 

OVOCOM garandeert elke dag opnieuw de kwaliteit van de FCA Standaard.

De bekwaamheid van de FCA auditoren en de geregistreerde consulenten speelt hierbij een grote rol.

Vandaar dat een FCA-auditor of een geregistreerde consulent elke twee jaar moet slagen voor een examen, opgesteld door de technische experts van OVOCOM.

 

Examen: 1/12/2017

(09u00 - 13u00)

Toelichting examen: 8/12/2017 (11u00 - 12u30)

Herexamen: 15/12/2017

(09u00 - 13u00)

schrijf u in! 

 

Bijzondere opleidingen

 

 

 

 

 

opleiding OVc-04 +
Examen  
7
jun

 

OVOCOM organiseert een basisopleiding voor (toekomstige) OVC-04-inspecteurs met betrekking tot het document ‘OVC-04: Voorwaarden voor de aanwijzing van inspectie-instellingen voor de verificatie van binnenvaartschepen’. Aansluitend aan de opleiding wordt een examen georganiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schrijf u in! 

 

Themaopleiding 3 - 2017              
 20
jun 2017

 

Ongediertebestrijding

 

Ongediertebestrijding is een must voor elk bedrijf dat gebouwen of vervoermiddelen bezit. Bescherming van de voorraden, algemene hygiëne, een propere bedrijfsomgeving,… de verschillende methoden zijn genoegzaam bekend. Maar beheerst u ze wel allemaal? Onze derde themaopleiding van 2017 staat volledig in het teken van ongediertebestrijding. We laten het woord aan een specialist uit de sector: dhr. Jean-Louis Feys, expert bij Belgagri en hoofd van de verkoops- en supportafdeling voor ongediertebestrijding bij professionelen.

 

Schrijf u in !  Lees meer 

Basisopleiding
 17-18
okt

 

Europese Diervoederwetgeving

 

Deze opleiding is bedoeld als inleiding tot de Europese wetgeving. Het doel is een overzicht te geven van de relevante Europese wetteksten voor ondernemingen die actief zijn in de diervoedersector.

 

De belangrijkste Europese regelgeving wordt hier dus toegelicht.

 

 

Schrijf u in!  Lees meer

 

 

Inschrijving en betalingsvoorwaarden
 

Betaling

De prijs van elke opleiding vindt u telkens in het inschrijvingsformulier (link onder elke opleiding).
 

Inschrijving

  1. Stuur ons het inschrijvingsformulier ingevuld terug.
  2. Drie weken voor de start van de opleiding ontvangt u een factuur voor het totale bedrag van de opleiding. De betaling dient vóór de aanvang van de opleiding te geschieden en dient te gebeuren door middel van een bankoverschrijving ten gunste van OVOCOM vzw, op het rekeningnummer IBAN BE88.3101.4143.1241 (BIC code BBRUBEBB), met vermelding van factuurnummer en naam deelnemer.
     

Annulering

Annuleren kan enkel schriftelijk. Het is natuurlijk altijd mogelijk om u te laten vervangen door een collega.

Bij annulering meer dan 3 weken voor aanvang van de opleiding is geen vergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 1 week voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 75 EUR administratiekosten. Na deze datum is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
 

OVOCOM vzw behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren als het vereiste aantal deelnemers niet bereikt wordt of in geval van overmacht (vb. ziekte lesgever). OVOCOM vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit zou voortkomen.

 

Praktische info

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

Zich inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2017