en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Privacy Policy

OVOCOM vindt de bescherming van de privacy van haar leden zeer belangrijk en zal daarom geen bijkomende gegevens aan derden verstrekken dan deze die beschikbaar zijn op deze website.

 

Elk lid heeft steeds het recht kosteloos inzage te vragen in de gegevens die op hem betrekking hebben en op eenvoudig verzoek zullen onjuiste gegevens worden gecorrigeerd. De leden kunnen hiervoor contact opnemen met de managing director.

 

Gebruikers die de website raadplegen voor informatieve doeleinden over OVOCOM, haar diensten, of verschillende dossiers, dienen geen persoonsgegevens te verstrekken. Pas vanaf het ogenblik dat een gebruiker bepaalde producten en/of publicaties wenst te ontvangen (vb. brochures, nieuwsbrief, studies, aanvragen tot lidmaatschap, enz.) kan OVOCOM bepaalde persoonsgegevens opvragen (vb. naam, adres, telefoonnummer, e-mail, …).

 

OVOCOM zal deze gegevens vervolgens met de nodige discretie behandelen en opslagen in een beveiligd computerbestand. De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden enkel bewaard om met de gebruiker in kwestie in contact te treden, of hem informatie te bezorgen over de gevraagde producten/publicaties.

OVOCOM kan deze privacyverklaring aanpassen ten gevolge van wijzigingen in de privacywetgeving.

 

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

Zich inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2018