en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

G-001 - Autocontrolegids Diervoeders

De autocontrole : een wettelijke verplichting

Elke exploitant uit de diervoeder- of de levensmiddelensector moet zeker zijn dat de producten die hij op de markt brengt voldoen aan de wettelijke vereisten op het vlak van voedselveiligheid en traceerbaarheid. Hiervoor voeren deze bedrijven een geheel aan interne controles uit, parallel aan de officiële controles die worden uitgevoerd door de bevoegde instanties. Dit is autocontrole.

In België hebben de bevoegde instanties het wettelijk kader van deze autocontrole precies gedefinieerd (Koninklijk besluit van 14 november 2003). Alle Belgische ondernemingen die actief zijn in de diervoeder- of de levensmiddelensector moeten beschikken over een autocontrolesysteem. Alle niveau’s zijn hierbij betrokken: productie, handel, distributie, transport,…
 

Wat is de Autocontrolegids ?
 

De sectoren mogen autocontrolegidsen opstellen om ondernemingen te helpen met het uitwerken van een autocontrolesysteem. OVOCOM heeft zo’n document ontwikkeld voor de ondernemingen uit de diervoedersector: de ‘Autocontrolegids Diervoeders’. Deze gids wordt regelmatig herzien en is goedgekeurd door het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het was de allereerste gids die aan het FAVV werd voorgelegd. Daarom heeft deze gids als nummer ‘G-001’.

De Autocontrolegids Diervoeders is de enige autocontrolegids die verticaal gestructureerd is, en is daarmee volkomen uniek in zijn benadering. Alle schakels in de diervoederketen zijn immers betrokken. De G-001 is enkel van toepassing voor Belgische bedrijven. Belgische ondernemingen die beschikken over een gevalideeerd autocontrolesysteem (verificatie door het FAVV of certificatie door een erkende instelling) kunnen genieten van een korting op de FAVV-bijdragen.
 

Equivalentie met de FCA Standaard

 

De FCA-Standaard is een soort ‘supergids’ : uitgebreider en specifieker dan de G-001. Hierin staan onder andere bovenwettelijke vereisten (leveranciersbeoordeling, aanvullende normen, enz.). FCA-gecertificeerde bedrijven hebben dus al een autocontrolesysteem en beantwoorden zo aan de wettelijke verplichting. Een absoluut voordeel dus voor FCA-bedrijven!
 

Daardoor kan u ‘Autocontrolegids / FCA Standaard’-combi-audits laten uitvoeren. Verschillende Feed Chain Alliance certificatie-instellingen mogen ook bedrijven certificeren voor de de Autocontrolegids Diervoeders (G-001).

Bovendien werd de equivalentie tussen de FCA Standaard en de Autocontrolegids G-001 gedecreteerd door het FAVV. Deze bedrijven hebben dus maar één enkele audit en één enkel certificaat (met vermelding van Gids en FCA) nodig.

 

Lees meer...

 

 
Documenten

 

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2020