en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Nieuws

Ontvangt u graag onze nieuwsbrieven? Stuur dan gewoon een mailtje naar info ovocom be met als onderwerp "inschrijven nieuwsbrieven", en wij doen de rest.

 


 

Update ! Verhoogde gehalten aan dioxineachtige en niet-dioxineachtige PCB’s in Dried distillers rice with solubles
26/10/2016

Op 6 oktober werd RASFF-bericht 2016.1369 gepubliceerd. Dit RASFF-bericht meldt een contaminatie van dioxine en niet-dioxineachtige PCB’s in mengvoeders (aanvullende diervoeders) op basis van gist.

more...
Update van de documenten AT-01 ‘Wetgeving’
24/10/2016

De restyling van onze FCA-documenten ging gepaard met een update van de AT-01-documenten, die gewijd zijn aan de diervoederwetgeving. Een aantal links naar de geconsolideerde versies werden aangepast. Er werden ook nieuwe teksten toegevoegd.

more...
FCA-documenten in een nieuw jasje
21/10/2016

Er is iets veranderd op onze website. Hebt u het al opgemerkt?

Vanaf vandaag zien onze FCA-documenten er helemaal anders uit.

more...
Monitoring aflatoxine B1 in maïs: wijziging in de classificatie van de landen
20/10/2016

Nadat het protocol begin september gewijzigd werd naar aanleiding van de nieuwe oogst (zie FCA-document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’), volgde er eerder deze maand een eerste evaluatie van de risicoclassificatie op basis van de ontvangen aflatoxine resultaten.

more...
Opvolging wetgeving – September 2016
19/10/2016

September 2016 was erg rustig op het vlak van publicaties rond onze sectorale wetgeving.

Voor België valt wel de publicatie op van een Duitse versie van verschillende teksten, waaronder de bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit ‘autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid’.

more...
Basisopleiding Feed Chain Alliance Standaard
13/10/2016

Als afsluiter van dit opleidingsjaar biedt OVOCOM u een basisopleiding aan die volledig gewijd is aan de “Feed Chain Alliance Standaard”.

more...
Verhoogde gehalten aan dioxineachtige en niet-dioxineachtige PCB’s in aanvullende diervoeders
12/10/2016

Op 6 oktober werd RASFF-bericht 2016.1369 gepubliceerd. Dit RASFF-bericht meldt een contaminatie van dioxine en niet-dioxineachtige PCB’s in mengvoeders (aanvullende diervoeders) op basis van gist.

more...
EWS Mycotoxines graanoogst 2016
03/10/2016

Drie leden van OVOCOM (Bemefa, KVBM en Synagra ) voeren al verscheidene jaren een gerichte monitoring uit op de aanwezigheid van mycotoxines in tarwe, gerst, rogge, haver, triticale en spelt.

more...
Opvolging wetgeving – Augustus 2016
30/09/2016

Twee teksten die gepubliceerd werden tijdens de maand augustus, hebben onze aandacht getrokken. De eerste is een aanbeveling over de maximale gehalten van mycotoxinen en de andere is een omzendbrief om de Belgische operatoren van de sector te informeren over de aangifte- en controlemodaliteiten bij de invoer van diervoeders die niet aan een veterinaire controle onderhevig zijn.

more...
Maïs afkomstig uit Brazilië: risicoclassificatie “High”
30/09/2016

De risicoclassificatie van Braziliaanse maïs wijzigt met onmiddellijke ingang van ‘Medium’ naar ‘High’ (zie FCA-document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’). Recent werden ons immers verschillende overschrijdingen van de feed-norm (20 ppb) gecommuniceerd: enerzijds de publicatie van het RASFF-bericht 2016.1301 en anderzijds de recall van gecontamineerde maïs aangetroffen in 3 lichters in Nederland.

more...
Melding van incidenten aan OVOCOM: aanpassing
15/09/2016

De FCA Standaard heeft als doel mogelijke voedselveiligheidsrisico’s in de diervoederketen tot een minimum te beperken via preventieve,  proactieve en sectorspecifieke beheersmaatregelen. Toch kunnen contaminaties nooit 100% worden uitgesloten.

more...
Basisopleiding “diervoederwetgeving”
02/09/2016

Wat kan u leren uit de belangrijkste diervoederwetteksten? Hoe baant u zich een weg door de Belgische en Europese wetgeving? En hoe past u de wetgeving concreet toe in uw bedrijf? In onze dubbele opleiding diervoederwetgeving...

more...
Themaopleiding wetgeving 2015 – 2016
26/08/2016

Zoals elk jaar krijgt u in deze opleiding een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en publicaties inzake diervoederwetgeving van de voorbije 12 maanden.

more...
Herziening van het FCA document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’
18/08/2016

De bijkomende monitoring van aflatoxine B1 in maïs die vastgelegd is in het FCA-document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’ werd sinds september 2015 regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd op basis van RASFF-berichten en gecommuniceerde analyseresultaten door bedrijven in kader van deze monitoring.

more...
Opvolging wetgeving – Juli 2016
18/08/2016

Ondanks de vakantieperiode heeft juli 2016 een aantal zeer interessante teksten opgeleverd. In onderstaande nieuwsbrief bespreken we de aanbeveling 'nikkel' die verschenen is in juni, maar ook drie toelatingsbesluiten voor GGO’s en de publicatie van een nieuwe Europese code voor etikettering.

more...
EWS Mycotoxines oogst wintertarwe 2016
16/08/2016

Drie leden van OVOCOM [Synagra (collecte / handel), Bemefa (productie van mengvoeders) en KVBM (maalderij)] voeren al verscheidene jaren samen controles uit om een zicht te krijgen vóór de oogst op de aanwezigheid van mycotoxines (Fusarium) in wintertarwe.

more...
Risico op aanwezigheid van paraquat in sojabonen (oorsprong: Brazilië)
16/08/2016

Volgens verschillende bronnen kunnen mogelijk hoge niveaus van paraquat (herbicide) (> 0,03 mg/kg) worden waargenomen in Braziliaanse sojabonen en daarvan afgeleide producten (bijvoorbeeld sojaschroot).

more...
Monitoring aflatoxine B1 in maïs: wijziging in de classificatie van de landen
01/08/2016

Nadat de risicocategorieën tijdens een aantal opeenvolgende maandelijkse beoordelingen ongewijzigd bleven (zie FCA-document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’), is er nu wel een verandering in de risicoclassificatie van een land.

more...
Europese Commissie prijst Belgische samenwerking tussen overheid en diervoederindustrie
18/07/2016

Het Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie organiseerde van 26 - 30 oktober 2015 een studiebezoek in België. Ook OVOCOM mocht het FVO ontvangen. Deze studie had als doel om de samenwerking in kaart te brengen tussen particuliere certificeringsregelingen en de officiële controles in de diervoedersector.

more...
Communicatie naar OVOCOM bij inkoop van diervoeders
15/07/2016

In deze nieuwsbrief krijgt u een overzicht van de vereiste communicatie naar OVOCOM wanneer u  diervoeders inkoopt:

 

  • via het Gatekeeper-principe;
  • via specifieke aankoopprotocollen; of
  • via tijdelijke monitoring.
more...

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 29

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2021