en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in
Inkoopvoorwaarden: uitbreiding RCNA en wijzigingen GMP+FSA


Vandaag wijzigen we het document 'BT-02 Inkoop: Algemene bepalingen' op verschillende punten.

 

Wat is BT-02?

 

Dit document omvat alle vereisten voor FCA-bedrijven die producten of diensten aankopen van een leverancier. Deze leveranciers moeten hetzij FCA-gecertificeerd zijn, hetzij gecertificeerd zijn volgens een andere standaard waarmee de Feed Chain Alliance Standaard uitwisselbaar is (zoals GMP+, QS, Fami-QS,…). Deze nieuwe wijzigingen hebben dan ook te maken met veranderingen binnen de andere standaarden.

 

Belangrijkste wijzigingen

 

 • Wijzigingen aan de eis dat een GMP+FSA gecertificeerde producent moet deelnemen aan het systeem van onaangekondigde audits.
  • Verduidelijking: wat houdt de eis precies in?;
  • Nieuwe uitzondering: aangezien deze vereiste is opgenomen in de GMP+ FSA standaard, moet het FCA bedrijf niet langer controleren of zijn leverancier eraan voldoet, als de leverancier in Nederland gevestigd is. Vanaf 31/12/2019 zal dat ook zo zijn voor GMP+FSA producenten uit Duitsland, en vanaf 31/12/2020 voor producenten uit andere Europese landen.
 • Uitbreiding van de uitwisselbaarheid met RCNA (Oqualim).
  • Een FCA-bedrijf mag voortaan ook aankopen bij een RCNA bedrijf dat gecertificeerd is voor de productie en het op de markt brengen van voedermiddelen of toevoegingsmiddelen, op voorwaarde dat dit bedrijf ook mengvoeders of voormengsels produceert en verhandelt;
  • Er werd ook een extra vereiste toegevoegd: de leverancier moet de scope "onaangekondigde audit" vermelden op zijn certificaat.

 

Daarnaast hebben we verschillende kleine aanpassingen aangebracht. De voornaamste zijn:

 • Een verduidelijking met betrekking tot de jaarlijkse hernieuwing van de kwaliteitsovereenkomst.
 • De naam GMP is intussen volledig vervangen door FCA en de overgangstermijn is afgelopen. We hebben onze vroegere GMP Dierenvoeders standaard dan ook verwijderd uit het document.
 • Verduidelijkingen bij de CSA/GTP certificatie
 • Lichte aanpassingen bij de Fami-QS, de  GTAS-certificatie en bij de Code of Practice van Fediol in bijlage E.

 

Het document BT-02 is beschikbaar op onze website. De nieuwe toevoegingen zijn aangeduid in grijze tekst. U kan de documenten ook raadplegen in een versie zonder aangeduide wijzigingen.

 

Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf vandaag.

05 sep 2019
 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2020