en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Onze Leden

De OVOCOM-leden vertegenwoordigen alle sectoren uit de diervoederketen. Samen vormen ze de basis van onze organisatie.
 

http://www.ovocom.be/images/user/image/logo_ABV.jpg

ABV
Algemeen Belgisch Vlasverbond

info vlasverbond be
 

BCZ
Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie

office bcz cbl be
 
 

Belgische Vereniging van Groothandel en
Stronijverheid, Veevoeder, Turf en
Derivaten

karel mercelislandbouwprodukten be
 
http://www.bemefa.be/images/logo1.png
BFA
Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten
info b f a be
 
Logo BFTB
BFTB
Belgische Federatie van Transport-organisatoren in Binnenvaart

secgen bftb fbotf skynet be

 
Logo Cefawal
Cefawal
Association des fabricants d'aliments pour bétail de Wallonie
jfmonseu monseu be
 
 FBM
Federatie van Belgische Mouters
fbm skynet be
 
Afbeeldingsresultaat voor fediol logo
Liprobel
Lipids and proteins Belgium
info liprobel be
 
Logo Febetra
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Diensverleners
febetra febetra be
 
Logo Fevia
Fevia
Federatie Voedingsindustrie
info fevia be
 
Logo Frana
Frana
Federatie van Fabrikanten en Vertegenwoordigers van Toevoegingen voor dierlijke voeding
info frana be
 
Logo Imexgra
Imexgra
Syndicale Kamer voor de Import- en Exporthandel in Granen, Zaden en Veevoeders
info imexgra org
 
Logo ARMB
KVBM
Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders
info kvbm armb be
 
Logo TLV
Transport en Logistiek Vlaanderen
Organisation Professionnelle des Entrepreneurs Transports et de Services Logistiques Flamands
info transportenlogistiekvlaanderen be
 
Logo Synagra
Synagra
Beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen en andere landbouwproducten
info synagra be
 
Logo Unega
UNEGA
Belgische Beroepsvereniging van Dierlijke Vetten
patrick cominbel be
 

 

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

Zich inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2018