en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Disclaimer

OVOCOM stelt alles in het werk om via deze website actuele en accurate informatie mee te delen op basis van betrouwbare bronnen en referenties. OVOCOM is echter niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website.

 

Deze website en de vermelde gegevens moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Omwille van dit alles kan OVOCOM niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook veroorzaakt door de inhoud, het gebruik, de links, ... van en aanwezig op de site. OVOCOM wijst dan ook elke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid af.

 

Door het aanklikken van de site aanvaardt de gebruiker deze volledige exoneratie. Indien een gebruiker foutieve informatie op onze site zou aantreffen, kan hij dit steeds melden via info ovocom be. Elke opmerking in die zin zal worden onderzocht. Indien de fout wordt vastgesteld, zal de informatie worden aangepast, doch zonder dat OVOCOM op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld. De gebruiker moet er zich tevens van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht.

 

De teksten, schema's en foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden deze teksten, schema's of foto's voor eigen doeleinden te gebruiken zonder een voorafgaande en schriftelijke toestemming van OVOCOM. Een aanvraag kan hiervoor enkel schriftelijk worden gericht aan de managing director. Citeren mag, mits bronvermelding (documenten uit de FCA Standaard uitgezonderd).

 

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor de leden zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van OVOCOM.

 

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze OVOCOM-site. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2021