en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

HACCP

Wat is een HACCP-studie?

HACCP staat voor ‘Hazard Analysis Critical Control Point’. Het is een studie die zich richt op voedselveiligheid en als doel heeft productie- en/of distributieprocessen onder controle te houden om zo voedselveiligheidsgevaren te elimineren of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

 

Het uitvoeren van een HACCP-studie is een wettelijke verplichting voor alle ondernemingen in de  diervoedersector .

 

HACCP is een stappenplan, waarin alle gevaren m.b.t. voedselveiligheid doorheen het volledige productie- en/of distributieproces geïdentificeerd en vervolgens geanalyseerd worden.  Als bedrijf spitst u dit systeem toe op uw eigen situatie. U geeft daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie- en/of distributieprocessen er voedselveiligheidsgevaren zouden kunnen ontstaan. U legt ook vast welke preventieve maatregelen u neemt, welke controles u uitvoert en wat de resultaten zijn.

 

De 7 basisprincipes van een HACCP-systeem

 

 1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
 2. Stel de kritische controlepunten (CCP's) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt;
 3. Geef per CCP de kritieke grenswaarden aan;
 4. Stel vast hoe de CCP's "gemonitord" moeten worden;
 5. Leg per CCP de correctieve maatregelen vast om de gevaren te verhelpen;
 6. Pas verificatie toe (een periodieke check om na te gaan of uw HACCP-aanpak goed werkt);
 7. Houd documentatie en registraties bij.

 

HACCP en de Feed Chain Alliance Standaard

 

In het document ‘AT-04: Praktische uitvoering van een HACCP-plan’ vindt u heel wat aanvullende informatie, samen met enkele uitgewerkte voorbeelden van HACCP-analyses voor een aantal processen die regelmatig voorkomen in de diervoederketen. Deze documenten kunnen u helpen bij het uitwerken van uw eigen HACCP-plan.

 

Daarnaast kan u ook andere bronnen raadplegen, bijvoorbeeld:

 • RASFF-berichten ;
 • wetenschappelijke studies ;
 • technische sectorgebonden literatuur ;
 • informatie afkomstig van beroepsverenigingen.
 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2020