en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Monitoring

Monitoring, een essentieel onderdeel van de gevarenanalyse.

U waakt er steeds over om veilige en kwalitief hoogwaardige producten op de markt te brengen. Dan voert u ongetwijfeld ook verschillende controles uit, die bestaan uit verificaties tijdens het proces en uit analyses.

 

De Feed Chain Alliance Standaard omvat de uitvoering van een groot aantal specifieke controles en analyses. Welke analyses u uitvoert hangt af van de kwalificatie van de leveranciers, de oorsprong van het diervoeder of de eindbestemming van het product.

 

Voor de monitoring van diervoeders die u (als handelaar of producent) aankoopt of produceert heeft OVOCOM minimale monitoringvereisten uitgewerkt. Deze zijn voor alle bedrijven van toepassing. Deze vereisten zorgen voor een geharmoniseerde controlegraad op alle niveaus en voor een efficiëntere controle door externe certificatie-instellingen.
 

Deze gemeenschappelijke eisen zijn vastgelegd in het document 'AT-05: Monitoring'. Zij kunnen eventueel worden aangevuld met informatie uit andere documenten (BT-13, BT-15, BT-16) of met wettelijke vereisten (controle van producten van dierlijke oorsprong bijvoorbeeld).

 

Hulpmiddel

 

BT-16: Tijdelijke monitoring - hulpmiddel: in dit document vindt u enkele voorbeelden van het aantal basismonsters dat u moet nemen in het kader van tijdelijke monitoring van aflatoxine B1 in maïs. Er zijn verschillende voorbeelden uitgewerkt, al naargelang de lotgrootte.

 

Individuele en/of sectorale monitoring

Sommige sectoren hebben een sectorale monitoring uitgewerkt. Deze is gebaseerd op dezelfde principes als die van de individuele monitoring (zie ‘AT-05: Monitoring').

Op die manier kan een sector een aangepast controleplan ontwikkelen voor haar leden. Door planning en informatie-uitwisseling garanderen bedrijven een effectieve controle. Bovendien moet ieder individueel bedrijf zo minder analyses uitvoeren.
 

Deze collectieve monitoringsbenadering is gebaseerd op een stevige en beproefde statistische basis (zie document 'AT-05: Monitoring' en 'BT-05: Sectorale Monitoring').

 

Welke sectoren hebben een sectoraal monitoringsplan uitgewerkt?


Sector

Planbeheerder

Website

Info

E-mail

Collecte-handel in granen

Fegra

www.fegra.be

+32 (0)2 512 15 50

info fegra be

Maalderijen

KVBM

 /

+32 (0)2 751 04 53

info kvbm armb be

Productie van mengvoeders

BFA

www.bfa.be

+32 (0)2 512 09 55

info bfa be

PetfoodBFAwww.bfa.be+32 (0)2 512 09 55info bfa be
 

 

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 29

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2021