en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Nieuws

Ontvangt u graag onze nieuwsbrieven? Stuur dan gewoon een mailtje naar info ovocom be met als onderwerp "inschrijven nieuwsbrieven", en wij doen de rest.

 


 

OVOCOM & GAFTA hernieuwen wederzijdse uitwisselbaarheidsovereenkomst
24/06/2016

De wederzijdse uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen OVOCOM en Gafta werd vernieuwd. Zo zetten OVOCOM en Gafta de wederzijdse erkenning voort tussen de FCA Standaard en GTAS. GTAS is een onafhankelijke, op HACCP gebaseerde regeling voor bedrijven actief in de internationale handel in graan en voedermiddelen.

more...
Opvolging wetgeving – Mei 2016
08/06/2016

Wat doet u op maandag? Bij OVOCOM plaatsen we elke eerste werkdag van de week een overzicht online van de meest relevante wetteksten die gepubliceerd werden gedurende de voorbije week.

more...
Opheffing schorsing van een Feed Chain Alliance-certificaat
08/06/2016

De schorsing van het certificaat van onderstaand bedrijf werd opgeheven (08/06/2016).

more...
Het International Committee for Road Transport (ICRT) verwelkomt AMA-Marketing als achtste lid
06/06/2016

Sinds maart 2016 is AMA-Marketing officieel lid van het ICRT. AMA-Marketing is de schemabeheerder van het pastus+ kwaliteitsborgingsysteem. De Oostenrijkse organisatie, die gevestigd is in Wenen, is het achtste lid van het ICRT.

more...
OVOCOM verwelkomt Vereniging van Groothandel en Stronijverheid als nieuw lid
30/05/2016

OVOCOM heeft er een nieuw lid bij: de Belgische Vereniging van Groothandel en Stronijverheid, Veevoeder, Turf en Derivaten. Alles samen telt onze vzw nu 16 leden.

more...
Herziening van het FCA-document ‘CC-01: Certificatieregeling’
26/05/2016

De certificatieregeling van de FCA Standaard werd gewijzigd met betrekking tot de volgende onderwerpen.

more...
Opvolging wetgeving – April 2016
24/05/2016

Verordeningen, wetten en besluiten worden afgekondigd en vervolgens soms gewijzigd onder invloed van technische vooruitgang, nieuwe wetenschappelijke kennis of mentaliteitswijzigingen. Niettemin moeten er van tijd tot tijd ook fouten (druk- of vertaalfouten bijvoorbeeld) worden verbeterd. De betrokken overheden publiceren dan een rectificatie. In de loop van de maand april werden er twee rectificaties gepubliceerd voor teksten die zeer belangrijk zijn voor de diervoedersector.

more...
OVOCOM publiceert jaarverslag 2015 op Algemene Vergadering
20/05/2016

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we op 19 mei 2016 onze Algemene Vergadering gehouden.  Dat het met het vijftienjarig bestaan van OVOCOM in het zonnige Brussel een feestelijke gelegenheid was, staat buiten kijf. Maar er was meer...

more...
Onaangekondigde audits voor GMP+ gecertificeerde producenten
19/05/2016

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief nr. 64 van 14 oktober 2015, werd de uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen OVOCOM en GMP+ International aangevuld met de invoering van een systeem van onaangekondigde audits bij GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven.

In het kader van de uitwisselbaarheid tussen de FCA Standaard en GMP+ FSA, moeten de GMP+ gecertificeerde bedrijven met minimum 1 productieactiviteiten die leveren aan FCA-bedrijven vermeld staan in de GMP+ database met de scope ‘onaangekondigde audit’. Deze voorwaarde geldt vanaf 01/07/2016.

 

GMP+ International publiceerde daarover op 18 mei 2016 eveneens een nieuwsbrief.

 

more...
Themaopleiding 2+3 - Monitoring: van staalname tot analyse
10/05/2016

Tijdens deze themaopleiding op 14 juni 2016 bekijken we het volledige traject dat een staal aflegt, nl. vanaf de staalname (vb. op een zeeboot) tot het uiteindelijke resultaat van de analyse.

more...
Update International Database Transport for Feed (IDTF)
04/05/2016

Er zijn verschillende wijzigingen overeengekomen voor de IDTF door het International Committee for Road Transport (GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, GTP, AIC en Gafta). De wijzigingen zijn nu geïmplementeerd in de IDTF. Er werd ook een nieuw document gepubliceerd in de IDTF database.

more...
Antrachinon en bifenyl in gedroogde diervoeders
22/04/2016

De laatste maanden werden verschillende gevallen gerapporteerd van pesticiden in gedroogde diervoeders die moeilijk te verklaren zijn. Er werden sporen van twee stoffen verboden voor gebruik in de Europese Unie (antrachinon en bifenyl) geïdentificeerd in diervoeders van plantaardige oorsprong, terwijl de oorzaak niet bij de teelt kon liggen.

more...
Opvolging wetgeving – Maart 2016
20/04/2016

In maart 2016 hebben twee verordeningen, een omzendbrief en een technische richtlijn onze aandacht getrokken.

more...
Monitoring aflatoxine B1 in maïs: geen wijziging in de classificatie van de landen
19/04/2016

Op maandag 11 april 2016 werd de indeling van de landen in risicocategorieën (hoog / medium / laag) (zie FCA-document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’) opnieuw beoordeeld.

 

more...
Opheffing schorsing van een Feed Chain Alliance-certificaat
07/04/2016

De schorsing van het certificaat van onderstaand bedrijf werd opgeheven (07/04/2016).

more...
Schorsing van een Feed Chain Alliance-certificaat
07/04/2016

Het certificaat van onderstaand bedrijf werd geschorst op 04/04/2016.

more...
Schorsing van een Feed Chain Alliance-certificaat
25/03/2016

Het certificaat van onderstaand bedrijf werd geschorst op 25/03/2016.

more...
Keuring van vleeswinkels : wijziging van het FCA-document BC-10
25/03/2016

Door de ontdekking van een geval van klassieke BSE bij een Frans rund geboren in 2011 in de Franse Ardennen, heeft Frankrijk de OIE-status van land met verwaarloosbaar risico verloren met betrekking tot BSE.

more...
Overzicht ”RASFF berichten 2016” nr. 1
22/03/2016

Het overzicht 2016 van alle meldingen door het Europese RASFF systeem (Rapid Alert System for Food and Feed) die interessant zouden kunnen zijn voor operatoren in de diervoedersector werd geactualiseerd op 29 februari 2016.

more...
Aankoop : Kwaliteitsovereenkomst granen 2016
21/03/2016

Primaire producten (zoals granen, stro en hooi), kunnen onder bepaalde voorwaarden, uiteengezet in het FCA-document 'BT-02 - Inkoop: Algemene bepalingen', worden aangekocht op basis van een engagement van de primaire producent om te voldoen aan bepaalde minimale vereisten.

more...

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 29

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2021