en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Nieuws

Ontvangt u graag onze nieuwsbrieven? Stuur dan gewoon een mailtje naar info ovocom be met als onderwerp "inschrijven nieuwsbrieven", en wij doen de rest.

 


 

15. Opvolging Wetgeving – Februari 2018
22/03/2018

Voor de maand februari 2018 hebben wij besloten om verslag uit te brengen over formaldehyde!

more...
14. Franse lastenboeken: equivalentie FCA/RCNA
21/03/2018

In december 2017 hebben OVOCOM en Oqualim, samen met AIC, GMP+ International en QS, een tijdelijke uitwisselbaarheidsovereenkomst ondertekend, geldig vanaf 1 januari 2018 (zie nieuwsbrief 78 van 14/12/2017).

more...
13. Wijziging van FCA document BC-01: ‘Algemene bepalingen’
15/03/2018

Naar aanleiding van de vragen die wij ontvangen hebben na de publicatie van versie 0.3 van het FCA document BC-01, is gebleken dat bepaalde aspecten van punt 6 ‘Beoordeling van leveranciers en dienstverleners’ van dit document waarschijnlijk nog moesten verduidelijkt worden.

more...
12. Wijziging van het FCA-document BT-14
08/03/2018

Het FCA-document ‘BT-14: Negatieve lijst’ bevat een lijst die gemeenschappelijk door OVOCOM en GMP+ International opgesteld is. Het gaat over een lijst van producten, van de vet- en olie-industrie die verboden zijn voor gebruik door gecertificeerde bedrijven.

more...
11. Opvolging Wetgeving – Januari 2018
01/03/2018

In januari 2018 werd onder andere een interessante Europese Verordening gepubliceerd. Hierin wordt de aanpak van pesticidenresiduen in en op sommige diervoeders helder uiteengezet.naar info@ovocom.be.

more...
10. Wijziging FCA documenten BT-11 en BT-16
23/02/2018

De FCA-documenten BT-11 en BT-16 werden gewijzigd. Meer details over de wijzigingen leest u hieronder.

more...
9. Vals FCA-certificaat in omloop
14/02/2018

Er werd vastgesteld dat er een certificaat in omloop is van het bedrijf T&A Logistics, gelegen te Lennik (België), waarop onterecht beweerd wordt dat het FCA-gecertificeerd is voor wegtransport. Dit staat ook op de website van het bedrijf.

 

more...
8. Webpagina ‘Wetgeving’ : Focus op 2017
06/02/2018

In de nieuwe Focus-rubriek blikken we terug op vorig jaar. We doorlopen kort en bondig de belangrijkste mijlpalen van de diervoederwetgeving in 2017.

more...
7. Themaopleiding dieetvoeders + RASFF 2017
05/02/2018

Dieetvoeders (bijzondere voeding) dienen om te voldoen aan bepaalde specifieke voedingsbehoeften van dieren. Tijdens deze opleiding zullen we de wetteksten rond dieetvoeders en de etikettering belichten via concrete voorbeelden.

more...
6. Opvolging Wetgeving – December 2017
29/01/2018

Zoals u zich vast nog herinnert was het aantal publicaties in de herfst van vorig jaar aan de lage kant. Maar voor de maand december 2017 zagen we net het omgekeerde gebeuren. Oordeel vooral zelf:

more...
5. Themaopleiding dieetvoeders + RASFF 2017
19/01/2018

Dieetvoeders (bijzondere voeding) dienen om te voldoen aan bepaalde specifieke voedingsbehoeften van dieren. Tijdens deze opleiding zullen we de wetteksten rond dieetvoeders en de etikettering belichten via concrete voorbeelden.

more...
4. Verplichte communicatie naar OVOCOM bij inkoop van diervoeders via het Gatekeeper-principe
16/01/2018

Om veilige en kwaliteitsvolle diervoeders op de markt te brengen is het essentieel om de inkoop van diervoeders correct te beheersen.

more...
3. Wijziging van het document ‘BC-01 : Algemene bepalingen’
08/01/2018

Er werden wijzigingen aangebracht aan punt 6 ‘Beoordeling van leveranciers en dienstleveranciers’ van het document BC-01.

more...
2. Intrekking van Feed Chain Alliance-certificaten
03/01/2018

De certificaten van onderstaande bedrijven werden ingetrokken op 04/01/2018.

more...
1. FCA Standaard geaccepteerd door ketenborging.nl!
03/01/2018

De Feed Chain Alliance Standaard werd op 2 januari 2018 geaccepteerd door Ketenborging.nl, en dat als eerste diervoederstandaard!

more...
85. Wijziging FCA documenten AT-03 en BT-01 85
26/12/2017

Als gevolg van de  publicatie van Verordening (EU) nr. 2017/2229 tot wijziging van Bijlage 1 bij Richtlijn 2002/32/EG (ongewenste stoffen), werden er wijzigingen aangebracht in volgende documenten voor wat de maximumgehalten voor lood, kwik melamine en decoquinaat betreft.

 

more...
84. Wijziging OVOCOM bijdragen in 2018
22/12/2017

Vanaf 1 januari 2018 zullen de bijdragen van volgende OVOCOM standaarden geïndexeerd worden:

more...
83. Wijziging FCA documenten BT-16 en BT-17
22/12/2017

BT-16: monitoring aflatoxine in maïs

 

Naar aanleiding van de recente evaluatie van ontvangen aflatoxine-resultaten in de voorbije maand is het FCA-document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’) als volgt aangepast

more...
82. Opvolging Wetgeving – November 2017
20/12/2017

Ook in november zijn er weinig belangrijke publicaties geweest. Deze maand ligt dus in lijn met de maand oktober.

Een document springt er wel uit: een dienstnota van het Franse ministerie van Landbouw en Voeding.

more...
81. Uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen de schemabeheerders OVOCOM en CSA-GTP
18/12/2017

De schemabeheerders van de FCA Standaard (OVOCOM) en van de CSA-GTP Certificatie (FNA, Coop de France, SYNACOMEX) hebben een uitwisselbaarheidsovereenkomst gesloten.

more...

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2020