en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Nieuws

Ontvangt u graag onze nieuwsbrieven? Stuur dan gewoon een mailtje naar info ovocom be met als onderwerp "inschrijven nieuwsbrieven", en wij doen de rest.

 


 

EWS Mycotoxines oogst wintertarwe 2016
16/08/2016

Drie leden van OVOCOM [Synagra (collecte / handel), Bemefa (productie van mengvoeders) en KVBM (maalderij)] voeren al verscheidene jaren samen controles uit om een zicht te krijgen vóór de oogst op de aanwezigheid van mycotoxines (Fusarium) in wintertarwe.

more...
Risico op aanwezigheid van paraquat in sojabonen (oorsprong: Brazilië)
16/08/2016

Volgens verschillende bronnen kunnen mogelijk hoge niveaus van paraquat (herbicide) (> 0,03 mg/kg) worden waargenomen in Braziliaanse sojabonen en daarvan afgeleide producten (bijvoorbeeld sojaschroot).

more...
Monitoring aflatoxine B1 in maïs: wijziging in de classificatie van de landen
01/08/2016

Nadat de risicocategorieën tijdens een aantal opeenvolgende maandelijkse beoordelingen ongewijzigd bleven (zie FCA-document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’), is er nu wel een verandering in de risicoclassificatie van een land.

more...
Europese Commissie prijst Belgische samenwerking tussen overheid en diervoederindustrie
18/07/2016

Het Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie organiseerde van 26 - 30 oktober 2015 een studiebezoek in België. Ook OVOCOM mocht het FVO ontvangen. Deze studie had als doel om de samenwerking in kaart te brengen tussen particuliere certificeringsregelingen en de officiële controles in de diervoedersector.

more...
Communicatie naar OVOCOM bij inkoop van diervoeders
15/07/2016

In deze nieuwsbrief krijgt u een overzicht van de vereiste communicatie naar OVOCOM wanneer u  diervoeders inkoopt:

 

  • via het Gatekeeper-principe;
  • via specifieke aankoopprotocollen; of
  • via tijdelijke monitoring.
more...
Overzicht ”RASFF berichten 2016” nr. 2
13/07/2016

Het overzicht 2016 van alle meldingen door het Europese RASFF systeem (Rapid Alert System for Food and Feed) die interessant zouden kunnen zijn voor operatoren in de diervoedersector werd geactualiseerd 30 juni 2016. Voor deze eerste 6 maanden zijn er reeds 444 ’gevaar/product’ combinaties.

more...
Inspectie van vleeswinkels: wijzigingen FCA document BC-10
12/07/2016

Na de publicatie van het Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1100 m.b.t. de BSE-status van bepaalde landen, m.n. Duitsland, Spanje en Litouwen, werd de status van deze landen aangepast (van land met gecontroleerd risico naar land met verwaarloosbaar risico).

more...
Opvolging wetgeving – Juni 2016
12/07/2016

Juridische ontwikkelingen gaan niet steeds over belangrijke wijzigingen in de basis teksten die van toepassing zijn (vermarkten, hygiënepakket, dierlijke bijproducten, etc).‘Kleine’ teksten verdienen ook onze aandacht, of omdat zij een proactief karakter hebben, of omdat ze beantwoorden aan een evolutie in de sector.

more...
Verhoogde gehalten aan Zearalenon in sojaproducten (oorsprong: Argentinië)
08/07/2016

Als aanvulling op onze vorige nieuwsbrief (nummer 44) met betrekking tot de aanwezigheid van de mycotoxine zearalenon (ZEA), adviseren we alle bedrijven om bijzonder waakzaam te zijn voor alle sojaproducten afkomstig uit Argentinië.

 

more...
Verhoogde waarde aan Zearalenon in sojahullen
01/07/2016

Er zijn mogelijk soja(bonen)doppen (gegranuleerd of niet gegranuleerd) (soya (bean) hulls (pellets)– catalogus code 2.18.5 – Origine: Argentinië) die een verhoogd gehalte aan zearalenon (ZEA) bevatten, zijn mogelijk beschikbaar op de markt (m.n. in Duitsland, België, Nederland, UK). ZEA is een mycotoxine dat een negatieve invloed heeft op niveau van de reproductie van dieren (vb. vruchtbaarheid).

 

more...
OVOCOM publiceert specifieke module om te voldoen aan eisen Nederlandse zuivelondernemingen
01/07/2016

De Nederlandse zuivelindustrie heeft sinds 1 januari 2016 de kwaliteitsborging van diervoeders in Nederland verder aangescherpt, omdat zij haar leidende positie in de internationale zuivelwereld wil behouden. Daartoe beheert NZO de zgn. “witte lijst”. Enkel bedrijven die vermeld worden op deze witte lijst, kunnen rechtstreeks diervoeders leveren aan Nederlandse melkveehouders.

more...
OVOCOM & GAFTA hernieuwen wederzijdse uitwisselbaarheidsovereenkomst
24/06/2016

De wederzijdse uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen OVOCOM en Gafta werd vernieuwd. Zo zetten OVOCOM en Gafta de wederzijdse erkenning voort tussen de FCA Standaard en GTAS. GTAS is een onafhankelijke, op HACCP gebaseerde regeling voor bedrijven actief in de internationale handel in graan en voedermiddelen.

more...
Opvolging wetgeving – Mei 2016
08/06/2016

Wat doet u op maandag? Bij OVOCOM plaatsen we elke eerste werkdag van de week een overzicht online van de meest relevante wetteksten die gepubliceerd werden gedurende de voorbije week.

more...
Opheffing schorsing van een Feed Chain Alliance-certificaat
08/06/2016

De schorsing van het certificaat van onderstaand bedrijf werd opgeheven (08/06/2016).

more...
Het International Committee for Road Transport (ICRT) verwelkomt AMA-Marketing als achtste lid
06/06/2016

Sinds maart 2016 is AMA-Marketing officieel lid van het ICRT. AMA-Marketing is de schemabeheerder van het pastus+ kwaliteitsborgingsysteem. De Oostenrijkse organisatie, die gevestigd is in Wenen, is het achtste lid van het ICRT.

more...
OVOCOM verwelkomt Vereniging van Groothandel en Stronijverheid als nieuw lid
30/05/2016

OVOCOM heeft er een nieuw lid bij: de Belgische Vereniging van Groothandel en Stronijverheid, Veevoeder, Turf en Derivaten. Alles samen telt onze vzw nu 16 leden.

more...
Herziening van het FCA-document ‘CC-01: Certificatieregeling’
26/05/2016

De certificatieregeling van de FCA Standaard werd gewijzigd met betrekking tot de volgende onderwerpen.

more...
Opvolging wetgeving – April 2016
24/05/2016

Verordeningen, wetten en besluiten worden afgekondigd en vervolgens soms gewijzigd onder invloed van technische vooruitgang, nieuwe wetenschappelijke kennis of mentaliteitswijzigingen. Niettemin moeten er van tijd tot tijd ook fouten (druk- of vertaalfouten bijvoorbeeld) worden verbeterd. De betrokken overheden publiceren dan een rectificatie. In de loop van de maand april werden er twee rectificaties gepubliceerd voor teksten die zeer belangrijk zijn voor de diervoedersector.

more...
OVOCOM publiceert jaarverslag 2015 op Algemene Vergadering
20/05/2016

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we op 19 mei 2016 onze Algemene Vergadering gehouden.  Dat het met het vijftienjarig bestaan van OVOCOM in het zonnige Brussel een feestelijke gelegenheid was, staat buiten kijf. Maar er was meer...

more...
Onaangekondigde audits voor GMP+ gecertificeerde producenten
19/05/2016

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief nr. 64 van 14 oktober 2015, werd de uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen OVOCOM en GMP+ International aangevuld met de invoering van een systeem van onaangekondigde audits bij GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven.

In het kader van de uitwisselbaarheid tussen de FCA Standaard en GMP+ FSA, moeten de GMP+ gecertificeerde bedrijven met minimum 1 productieactiviteiten die leveren aan FCA-bedrijven vermeld staan in de GMP+ database met de scope ‘onaangekondigde audit’. Deze voorwaarde geldt vanaf 01/07/2016.

 

GMP+ International publiceerde daarover op 18 mei 2016 eveneens een nieuwsbrief.

 

more...

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

Zich inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2019