en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in
Herziening van het FCA document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’


De bijkomende monitoring van aflatoxine B1 in maïs die vastgelegd is in het FCA-document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’ werd sinds september 2015 regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd op basis van RASFF-berichten en gecommuniceerde analyseresultaten door bedrijven in kader van deze monitoring.

 

Zoals aanvankelijk ook aangekondigd is dit protocol (sinds september 2015) meer risicogestuurd, wat toelaat sneller in te spelen op reëel vastgestelde risico’s.

 

Met de komst van de nieuwe oogst en bijgevolg mogelijk andere teelt- en oogstcondities werd er samen met de overige schemabeheerders beslist om uit te gaan van een maximale risicodekking voor wat betreft de aanwezigheid van aflatoxine B1 in maïs.

 

Bijgevolg werd de indeling in risicocategorieën van de origine herbekeken. De landen die ingedeeld zijn in ‘hoog risico’ blijven ongewijzigd in die categorie. De landen waarvan het risico op basis van de analyseresultaten sinds september 2015, verschoven was van ‘Medium’ naar ‘Laag’, worden bij het begin van de nieuwe oogst opnieuw ingedeeld bij ‘Medium’.

 

Concreet betekent dit dat een verschuiving voor volgende landen: Canada, Polen en Tsjechië behoren vanaf 1 september bij de landen met een ‘Medium’ risico. Het is uiteraard mogelijk dat deze landen in de loop van de daaropvolgende maanden op basis van ontvangen analyseresultaten opnieuw heringedeeld worden.

 

Download de nieuwste versie van dit document op de webpagina “Feed Chain Alliance-documenten”. De wijzigingen zijn grijs gemarkeerd. Dit FCA-document is ook beschikbaar in een versie zonder aangeduide wijzigingen.

18 aug 2016
 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2020