en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in
26. Alert: verhoogde gehalten aan dioxine en dioxine-achtige PCB’s in zinkoxide


GMP+ International heeft OVOCOM geïnformeerd over een mogelijke contaminatie van zinkoxide (oorsprong: Spanje) en daarvan afgeleide producten met dioxine en dioxine-achtige PCB’s.

 

In meerdere partijen zinkoxide werd de norm van 1,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg voor de som van dioxinen en dioxine-achtige PCB’s overschreden. De gecontamineerde partijen zinkoxide zijn afkomstig van een Spaanse producent. Er werden dioxinegehaltes gemeten tot 7,85 ng WHO-PCDD/FTEQ/kg. Er werd eveneens een overschrijding van de norm vastgesteld in voormengsels, geproduceerd op basis van de gecontamineerde partij zinkoxide.

 

Er is tot op heden geen betrokkenheid van FCA-gecertificeerde bedrijven vastgesteld.

 

GMP+ International preciseert dat het op dit moment onbekend is of er meerdere partijen gecontamineerde zinkoxide in de diervoederketen zijn gedistribueerd. Daarom verzoekt OVOCOM alle FCA gecertificeerde bedrijven alert te zijn voor een mogelijke contaminatie van zinkoxide van deze origine met dioxine en dioxine-achtige PCB’s.

 

11 mei 2017
 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2020