en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in
81. Uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen de schemabeheerders OVOCOM en CSA-GTP


De schemabeheerders van de FCA Standaard (OVOCOM) en van de CSA-GTP Certificatie (FNA, Coop de France, SYNACOMEX) hebben een uitwisselbaarheidsovereenkomst gesloten.

 

Dit document is het resultaat van een vergelijking en een harmonisatie van hun respectievelijke standaarden.

 

Deze erkenning omvat de collecte, de opslag, de handel en het transport van granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen bestemd voor gebruik als diervoeders.

De overeenkomst zal in eerste instantie geldig zijn voor een periode van 1 jaar. Enkele aanvullende aanpassingen moeten nog worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De totale implementatie zal in werking treden op 1 januari 2019. Een langetermijnsovereenkomst zal dan worden ondertekend na een positieve evaluatie.

 

Wat betekent dit voor FCA-bedrijven?

Deze erkenning helpt om de uitwisseling tussen de CSA-GTP gecertificeerde bedrijven en FCA gecertificeerde bedrijven te vergemakkelijken. Voor deze laatste betekent dit dat de aangekochte producten kunnen worden gedekt door een niveau 2 monitoring vanaf 1 januari 2018.

 

Wat is de CSA-GTP certificatie?

Deze standaard wordt beheerd door drie Franse organisaties: Coop de France Métiers du grain, Fédération du Négoce Agricole (FNA) et Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales et Oléo-protéagineux (SYNACOMEX). De CSA-GTP certificatie is voederveiligheidssysteem voor diervoeders en levensmiddelen die de collecte, de opslag, de handel en het transport van granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen dekt.

 

Voor meer informatie over de correcte uitvoering van deze uitwisselbaarheidsovereenkomst, verwijzen we u naar de desbetreffende schemadocumenten (FCA document BT-02 en FAMI-QS Certification instruction), die zo spoedig mogelijk zullen worden aangepast.

 

Wilt u graag weten welke standaarden uitwisselbaar zijn met de FCA Standaard ? Surf dan naar de pagina “ketenbenadering” op onze website.

 

18 dec 2017
 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2020