en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in
Update International Database for Transport of Feed (IDTF)


Er zijn verschillende wijzigingen overeengekomen voor de IDTF database door het International Committee for Road Transport (GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, EFISC-GTP, AIC en AMA). Deze wijzigingen zijn nu geïmplementeerd in de IDTF-database.

 

Nieuwe producten geclassificeerd in de IDTF-database

De volgende producten en reinigingsregimes zijn nu opgenomen in de IDTF-database:

 

IDTF-nr.

Productnaam

Reinigingsregime

20074

Anaerobe (granulaire) enting biomassa, nieuw en ongebruikt

Lijst met verschillen

Verboden: Qualimat,

D: AIC, AMA, GMP+, OVOCOM, EFISC-GTP, QS

30524

Waterige dispersie van een copolymeer op basis van styreen (-acrylaat)

C met belangrijke eis

30525

Proceswater van het splitsen van zepen (soapstock) en resten van eetbare oliën en vetten

C

40424

Witte aluminiumhoudende klei

A

10155

Melkvervangers die vismeel bevatten bestemd voor niet-gespeende herkauwers

Lijst met verschillen

vallen binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) Nr. 999/2001

 

 Publicatiedatum: 07/02/2019

Verplicht vanaf: 07/02/2019

 

Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database

 

IDTF-nr.

Productnaam

Wijzigingen

Reinigingsregime

10051

4,4'-Isopropylidendiphenol


Toevoeging van “4,4'-isopropylidenediphenol - carbonylchloride cond” aan “Synoniemen”

Verboden

20047

Fermentatieresidue van zuurproductie geëtiketteerd als voedermiddel (feed)

Nieuwe classificatie van het reinigingsregime voor AIC, AMA, GMP+, QS

Lijst met verschillen

B: AIC, AMA, GMP+, QS

D: OVOCOM, QUALIMAT, EFISC-GTP

30512

Alcoholen met reinigingsregime C

Toevoeging van “629-11-8” aan “CAS - nummer” en ”Hexaan-1-ol; Hexaandiol; Hexan-1,6-ol“ aan “Producten die vallen onder deze productnaam / groep”

C

40408

Vuurvast materiaal van minerale oorsprong, gebruikt en / of <2 mm

Wijziging van productnaam van ““Vuurvaste stenen gebruikt” naar “Vuurvast materiaal van minerale oorsprong, gebruikt en / of <2 mm”.

Toevoeging van “Skive Blend” aan  “Voorbeelden van merknamen”.

Toevoeging van  “Vuurvaste stenen gebruikt” aan “Producten die vallen onder deze productnaam / groep”

B

40409

Vuurvast materiaal van minerale oorsprong, nieuw, met grootte >2mm

Wijziging van productnaam van “Vuurvaste stenen nieuw” naar  “Vuurvast materiaal van minerale oorsprong, nieuw, met grootte >2mm”.

Toevoeging van  “Vuurvaste stenen nieuw” aan “Producten die vallen onder deze productnaam / groep”

A

30278

Oppervlaktesterkte verbeteraars voor papier coating

Wijziging van productnaam van “Kunsthars voor papiercoating o.b.v. glyoxaal” naar  “Oppervlaktesterkte verbeteraars voor papier coating”.

Toevoeging van  “FennoStrengh 505“” aan “Voorbeelden van merknamen”.

C

 

Publicatie datum: 07/02/2019

Verplicht vanaf: 07/02/2019

 

Verdere wijzigingen als gevolg van de aankondiging in de nieuwsbrief 2/2018

 

a. Groepen van chemische producten

Zoals aangekondigd in de IDTF-nieuwsbrief van 04-10-2018, heeft het ICRT, waar mogelijk,

groepen chemische producten met soortgelijke kenmerken aangemaakt:

 

Productnaam

IDTF-nr.

Alcoholen met reinigingsregime B

30511

Alcoholen met reinigingsregime C

30512

Aminen

30513

Anionische en niet-ionische oppervlakteactieve stoffen

30514

Aromatische koolwaterstoffen

30515

Aromatische koolwaterstoffen langketenige, gechloreerde koolwaterstoffen

10150

Ethers met reinigingsregime B

30516

Ethers met reinigingsregime C

30517

Esters met reinigingsregime B

30518

Esters met reinigingsregime C

30519

Gechloreerde esters

10151

Vetzuren, geëthoxyleerd

30520

Ketonen

30521

Fenolen

30522

 

Als gevolg hiervan zijn sommige chemische producten die reeds in de IDTF zijn opgenomen, overgebracht naar deze nieuwe groepen. De vorige IDTF-nummers van deze producten worden per 15-3-2019 verwijderd. Zie de onderstaande tabellen voor gedetailleerde informatie.

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

Tetramethylolmethaan

30139

 

30511

Alcoholen met reinigingsregime B

Furfurylalcohol

30282

Ethyleenglycol

30291

Alcohol van levensmiddelenkwaliteit

30375

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

Benzylalcohol - uitsluitend van farmaceutische kwaliteit en p.a.

30126

 

 

 

 

 

 

 

30512

Alcoholen met reinigingsregime C

2-ethylhexylalcohol

30136

Isodecanol

30148

Isononanol

30149

Isooctanol

30150

Methanol

30161

Nonyl alcohol

30164

Octylalcohol

30165

Heptylalcohol

30166

Hexylalcohol

30167

Sorbitol

30169

Propylalcohol

30170

Buthylalcohol

30172

Oleylalcohol

30174

Cetyl-stearylalcohol

30176

Lauryl-myristylalcohol

30177

Laurylalcohol

30178

Tridecylalcohol

30179

Hexadecylalcohol

30180

Decylalcohol

30181

Octadecylalcohol

30182

Polyvinylalcohol

30238

Tetradecanol

30407

Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd

30469

Alcoholen, C12-14

30470

Alcoholen, C13-15- vertakt en lineair, geëthoxyleerd

30471

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

3-aminopropyldimethylamine

30465

 

 

 

 

30513 Aminen

 

Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-

30473

Dodecyldimethylamine

30480

Hexamethylenediamine

30483

Isopropylamine

30484

N,N-Dimethylamine

30485

Tridecanamine, N-tridecyl-, vertakt en lineair

30489

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol

30241

30516

Ethers met reinigingsregime B

Diethyleenglycol

30477

Dipropyleenglycol

30495

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

Methyl-tert-buthylether

30157

 

 

30517

Ethers met reinigingsregime C

1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propaan-2-ol

30255

(2-methoxymethylethoxy)propanol

30256

1-Methoxy-2-propanol

30257

Polytetramethyleneetherglycol

30258

Polyoxyalkylene triol

30259

3-butoxy-2-propanol

30292

Butyldiglycol

30474

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

Isobuthylacetaat

30147

 

 

30519

Esters met reinigingsregime C

Propylacetaat

30168

Vetzuur-esters van dierlijke oorsprong

30209

Biodieselpolymer

30271

1,2- benzeendicarbonzuur, di-C9-11- vertakte alkylesters, C 10 –rijk

30303

Methylacrylaat

30496

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

Methylisobuthylketon

30158

30521 Ketonen

  

b. Groepen van producten die vallen binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) Nr. 999/2001

 

Zoals aangekondigd in de IDTF-nieuwsbrief van 04-10-2018, heeft het ICRT de reinigingsvoorwaarden geactualiseerd, maar ook de producten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen op een betere manier gestructureerd. Hiertoe heeft het ICRT, waar mogelijk, groepen producten aangemaakt met dezelfde wettelijke voorwaarden:

 

Productnaam

IDTF-nr.

(Mengvoeders met) Bloedproducten afkomstig van niet-herkauwers- bestemd voor het vervoederen van niet-herkauwende landbouwhuisdieren (inclusief aquacultuurdieren)

10042

(Mengvoeder met ) Vismeel bestemd voor het vervoederen aan niet-herkauwende landbouwhuisdieren (inclusief aquacultuurdieren) excl. niet-gespeende herkauwers

10046

Dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong bestemd voor gebruik in diervoeders of mengvoeders die deze bevatten

10118

Verwerkt dierlijk eiwit (VDE) van niet-herkauwers ander dan vismeel bestemd voor gebruik in diervoeders of mengvoeders die deze VDE bevatten

10119

Verwerkt dierlijk eiwit (VDE) van herkauwers bestemd voor gebruik in diervoeders of mengvoeders die deze bevatten

10152

Overige producten van herkauwers (zie omschrijving)

10153

 

Als gevolg hiervan zijn sommige producten die onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 999/2001 vallen en die al in de IDTF zijn opgenomen, overgebracht naar deze nieuwe groepen. De vorige IDTF-nummers van deze producten worden per 15-3-2019 verwijderd. Zie de onderstaande tabellen voor gedetailleerde informatie.

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

Bloedproducten van niet-herkauwers

10093

10042

(Mengvoeders met) Bloedproducten afkomstig van niet-herkauwers- bestemd voor het vervoederen van niet-herkauwende landbouwhuisdieren (inclusief aquacultuurdieren

Visvoeders met bloedproducten afkomstig van niet-herkauwers behalve serum

10117

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

Diervoeders met vismeel

10043

 

 

 

10046

(Mengvoeder met ) Vismeel bestemd voor het vervoederen aan niet-herkauwende landbouwhuisdieren (inclusief aquacultuurdieren) excl. niet-gespeende herkauwers

Schaaldiermeel

10100

Visgratenmeel

10102

Krilleiwitconcentraat, gehydrolyseerd, droog, wanneer niet elders beschreven in de IDTF

10103

Krilleiwitconcentraat, gehydrolyseerd, niet droog, wanneer niet elders beschreven in de IDTF

10104

Zeeringwormmeel

10105

Zeezoöplanktonmeel

10106

Weekdiermeel

10107

Inktvismeel

10108

Visperssap, niet droog, wanneer afkomstig van een bedrijf erkend volgens Vo. (EG) 1069/2009

30353

Visperssap, droog, wanneer afkomstig van een bedrijf erkend volgens Vo. (EG) 1069/2009

40365

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

Dicalciumfosfaat van dierlijke oorsprong [Calciumwaterstoforthofosfaat]

10040

10118

Dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong bestemd voor gebruik in diervoeders of mengvoeders die deze bevatten

Tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong [Tricalciumorthofosfaat]

10044

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

Visvoeders die bloedmeel bevatten afkomstig van niet-herkauwers

10047

 

10119

Verwerkt dierlijk eiwit (VDE) van niet-herkauwers ander dan vismeel bestemd voor gebruik in diervoeders of mengvoeders die deze VDE bevatten

Beendermeel, ontlijmd, wanneer afkomstig van een bedrijf erkend volgens Vo. (EG) 1069/2009

10084

Bloedmeel van niet-herkauwer

10091

Verenmeel, niet aantoonbaar gehydrolyseerd

10094

Haarmeel, afkomstig van een inrichting erkend volgens VO (EG) nr. 1069/2009

30404

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

Bloedmeel van herkauwers of van onbekende oorsprong

10092

 

10152

Verwerkt dierlijk eiwit (VDE) van herkauwers bestemd voor gebruik in diervoeders of mengvoeders die deze bevatten

Haarmeel, afkomstig van een inrichting erkend volgens VO (EG) nr. 1069/2009

30404

Beendermeel, ontlijmd, wanneer afkomstig van een bedrijf erkend volgens Vo. (EG) 1069/2009

10084

 

Productnaam

Vorig IDTF-nr.

Nieuw IDTF-nr.

Gehydrolyseerde dierlijke eiwitten afkomstig van herkauwers (behalve huiden en vellen), of van onbekende oorsprong

10074

 

 

 

 

10153

Overige producten van herkauwers (zie omschrijving)

Bloedproducten van herkauwers of van onbekende oorsprong

10075

Producten van de zoetwarenindustrie met gelatine afkomstig van herkauwers

10087

Diervoeder met gelatine van herkauwers, bloedproducten van herkauwers of gehydrolyseerde eiwitten van herkauwers (behalve van vellen en huiden)

10120

Gelatine van herkauwers of van onbekende oorsprong, droog

30386

07 feb 2019
 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2020