en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in
Wijziging FCA documenten AT-03 en BT-01


Als gevolg van de  publicatie van Verordening (EU) nr. 2019/1869 tot wijziging en rectificering van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG (ongewenste stoffen), werden er wijzigingen aangebracht aan de maxiumumgehalten aan arseen, fluor, lood, kwik, vrij gossypol, dioxine, som van dioxinen en dioxineachtige PCB’s en niet-dioxineachtige PCB’s in bepaalde diervoeders, in volgende documenten:

 

  • ‘BT-01 : Aanvullende normen voor diervoeders en “te verwerken nevenstromen” ’ ;
  • ‘AT-03 : Normen, Actiedrempel- en meldingslimietentabel’.

 

Deze wijzigingen betreffen hoofdzakelijk:

 

  1. toevoeging van voedermiddelen en/of toevoegingsmiddelen met andere maximumgehalten;
  2. wijziging van reeds bestaande maximumgehalten;
  3. uitbreiding van de maximumgehalten tot een groep van diervoeders met de toevoeging van een voetnoot.

 

Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 28/11/2019.

 

Beide documenten zijn beschikbaar op onze website. De nieuwe toevoegingen zijn aangeduid in grijze tekst. U kan de documenten ook raadplegen in een versie zonder aangeduide wijzigingen.

 

27 nov 2019
 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2020