en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in
BT-04: Protocol : aankoop verwerkte voedermiddelen


De internationale besprekingen in het kader van de harmonisatie van inkoopvoorwaarden, waarin de belangrijkste beheerders van het "feed" schema's zijn verenigd, heeft onlangs geresulteerd tot een akkoord over een gemeenschappelijk protocol voor de aankoop van verwerkte voedermiddelen.

 

Bijgevolg zal het aangepaste geharmoniseerde protocol in de FCA-standaard worden opgenomen, meer bepaald in het FCA document ‘BT-04: Inkoop: specifieke protocollen’-module 1.

 

Door de toevoeging van dit protocol moeten de hierna opgenomen verwerkte voedermiddelen bij aankoop nu steeds volgens een vastgestelde minimum set aan parameters worden geanalyseerd wanneer ze aangekocht worden bij niet-feed gecertificeerde leveranciers. In het protocol is ook genomen voor welke origines het kan toegepast worden. Voor de andere origines blijft aankoop van verwerkte voedermiddelen bij gecertificeerde leveranciers de standaard.

 

Met het oog op de ontwikkeling van deze protocollen werd het document BT-04 ook grondig herwerkt dit zowel de toepassing van de modules door de bedrijven als de actualisering van de documenten door OVOCOM te vergemakkelijken.

 

De vorige structuur bevatte slechts één document, dat vrij lang en soms onpraktisch was om te raadplegen, aangezien het groeiende aantal protocollen. Daarom werd het document opgesplitst in verschillende “sub-documenten”.

 

De voorgestelde versie 1.0 ziet eruit als volgt:

  • BT-04-00-Inleiding
  • BT-04-01-Module 01
  • BT-04-02-Module 02
  • BT-04-03-Module 03
  • BT-04-04-Module 04

 

Deze compactere structuur maakt het mogelijk om gemakkelijker te evolueren (bijvoorbeeld door een nieuw protocol toe te voegen) en om het document gemakkelijk actueel te houden (bovenal moest het document worden aangepast, zelfs als er maar één protocol werd gewijzigd).

 

Inhoudelijk is alleen module 1 (BT-04-01-Module 01) ingrijpend gewijzigd met de toevoeging van eisen voor de aankoop van bepaalde verwerkte grondstoffen (als gevolg van het nieuwe internationaal geharmoniseerde protocol).

 

De effectieve toepassing van het protocol door de bedrijven is verplicht vanaf 1/01/2021.

 

Dit document is beschikbaar op onze website. Veranderingen zijn in het grijs gemarkeerd. Indien u dat wenst, kan u een versie raadplegen waarbij de wijzigingen niet zichtbaar zijn.

27 aug 2020
 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 29

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2021