en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in
Wijziging m.b.t transport voor eigen rekening


In praktijk is het niet altijd evident om te bepalen of een bepaald transport deel uit moet maken van de FCA-certificatie van een bedrijf.

 

Zo is er een concrete vraag of het transport van kleine hoeveelheden zakgoed voor eigen rekening al dan niet FCA gecertificeerd dient te zijn.

 

Om deze situatie te verduidelijken wordt er nu een wijziging in het FCA-document “BC-05 - Wegtransport van diervoeder of ‘te verwerken nevenstromen’: aanvullende bepalingen” gepubliceerd.

 

De aanpassing houdt in dat transporten die exclusief bestaan uit verpakte diervoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ en uitgevoerd voor eigen rekening in een voertuig waarvan de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) de 3500 kg niet overschrijdt (= rijbewijs categorie C is niet vereist), eventueel kunnen uitgesloten worden van het FCA certificatiebereik van het bedrijf.

 

De wijzigingen in het document zijn aangeduid in grijs gemarkeerde tekst. Dit FCA-document is ook consulteerbaar in een versie zonder aangeduide wijzigingen.

04 feb 2016
 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2020