en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

RASFF - Synthese van de gevaren die werden gedetecteerd in diervoeders


 

De evaluatie van mogelijke gevaren is een essentieel onderdeel van uw HACCP-analyse. Als hulpmiddel voor het opstellen en het updaten van uw gevarenanalyse voor diervoeders vindt u hieronder:

 

 1. een overzicht van de Rapid Alert (RASFF)-berichten die worden gepubliceerd op het Europese portaal. Naast de informatie van het portaal bevat dit overzicht ook bijkomende informatie, verbonden aan specifieke gevallen. Er wordt ook een link gemaakt met de voedermiddelencatalogus. Dankzij de zoekfunctie in de tabel kunt u een bepaald product of productgroep uitlichten;
 2. een synthese met de trends die we hebben waargenomen gedurende het voorbije jaar.

 

U kunt deze documenten enkel raadplegen als u beschikt over een login en paswoord.

 

 

Periode

 

Document

Januari 2011 – December 2011

Jaaroverzicht RASFF-berichten (Excel-file)

Januari 2012 – December 2012

Jaaroverzicht RASFF-berichten (Excel-file)

Synthese RASFF-berichten (Presentatie in PDF)

Januari 2013 – December 2013

Jaaroverzicht RASFF-berichten (Excel-file)

Synthese RASFF-berichten (Presentatie in PDF)

Januari 2014 – December 2014

Jaaroverzicht RASFF-berichten (Excel-file)

Synthese RASFF-berichten (Presentatie in PDF)

Januari 2015 – December 2015

Jaaroverzicht RASFF-berichten (Excel-file)

Synthese RASFF-berichten (Presentatie in PDF)

Januari 2016 - December 2016

Jaaroverzicht RASFF-berichten (Excel-file)

Synthese RASFF-berichten (Presentatie in PDF)

Januari 2017 - December 2017

Jaaroverzicht RASFF-berichten (Excel-file)
Synthese RASFF-berichten (Presentatie in PDF)

Januari 2018 - December 2018

Jaaroverzicht RASFF-berichten (Excel-file)
Synthese RASFF-berichten (Presentatie in PDF)

Januari 2019 - December 2019Jaaroverzicht RASFF-berichten (Excel-file)
Synthese RASFF-berichten (Presentatie in PDF)
 

 

 

Opgelet

Het doel van dit document is niet om enige officiële berichtgeving te vervangen, noch om de bedrijven te informeren/ te waarschuwen wanneer een bepaald gevaar opduikt op de markt. Hiervoor wendt de gebruiker zich het best tot het RASFF portaal of een andere officiële bron van inlichtingen die hij regelmatig kan raadplegen.

 

OVOCOM vzw wenst met dit document enkel en alleen een synthese van de vastgestelde gevaren uit de RASFF databanken die van toepassing zijn op feed, te voorzien.

 

Op deze manier kunnen de bedrijven en de OCI eventueel hun kennis over de diervoeder/gevaar combinaties uitbreiden en nieuwe gevaren leren kennen.

Indien een combinatie van een diervoeder en een gevaar niet in deze synthese opgenomen is, betekent het niet dat dit gevaar niet bestaat voor dit product, maar enkel dat het tijdens de vermelde periode niet vastgesteld werd.

 

 

Meer weten?

 

Het Europese systeem van Rapid Alert, het RASFF, beoogt op het niveau van de Europese Unie een melding van een direct of indirect risico voor de menselijke gezondheid.

Deze risico’s komen voort uit gevaren die in levensmiddelen of diervoeders werden gedetecteerd.
 

Het RASFF is een platform waaraan de Lidstaten deelnemen (via de nationale voedselagentschappen zoals het FAVV in België) alsook de Europese Commissie en het Europees Agentschap voor de Voedselveiligheid (EFSA).

De waarschuwingen die door dit platform worden uitgestuurd zijn beschikbaar via het ‘RASFF’ internetportaal.

 

Welke gegevens kan men terugvinden in het RASFF-overzicht ?

 

Er worden vier types meldingen onderscheiden:

 

http://146.219.25.61/butlletins/public/media/upload/noticies_newsletter/imgs/IMATGE_4d219a86ee1480e8bea852b46ac85ab8533.jpg

 1. een ALERT : dit type melding wordt gebruikt wanneer een diervoeder of levensmiddel een serieus gezondheidsrisico betekent voor de markt en er onmiddellijk actie moet worden ondernomen;
 2. informatie –notificaties worden gebruikt wanneer er een gevaar geïdentificeerd werd in levensmiddelen of diervoeders die al op de markt zijn gebracht maar waarvoor de leden van het platform niet onmiddellijk tot actie moeten overgaan (in het geval de nationale markt niet betrokken is of de aard van het gevaar vraagt geen onmiddellijke actie);
 3. melding van weigering aan de grens betreft levensmiddelen en diervoeders waarbij, tijdens een controle aan de grens van de Europese regio, een gevaar werd gedetecteerd. De leden van het platform worden gewaarschuwd zodat zij hun controles kunnen verscherpen;
 4. nieuwsbericht : elke info betreffende de voedselveiligheid die niet werd gecommuniceerd als 1 van de drie bovenstaande types van melding maar waarvan men vindt dat het interessant is voor de controlerende instanties.

 

Voor elk geval vermeldt het overzicht minstens het identificatienummer van het systeem en de publicatiedatum. Verder worden ook volgende zaken vermeld:

 • het vastgestelde gevaar (bijv. aflatoxine) en de gevarengroep (mycotoxines);
 • het gemeten gehalte;
 • het type diervoeder (mengvoeders, voormengsels, voedermiddelen (met referentie naar de catalogus), toevoegingsmiddelen, petfood, levensmiddelen (indien mogelijk gebruikt in diervoeders);
 • het betrokken product;
 • de oorsprong van het product (land);
 • de meldende lidstaat;
 • mogelijke aanvullende informatie.

 

Deze informatie laat u toe uw gevarenanalyse en bijgevolg uw monitoringplan te verfijnen.
 

De controlerende certificatie-instellingen kunnen hier eveneens voldoende materie vinden om hun controles eventueel bij te sturen. Dit geldt ook voor de geregistreerde consulenten, die hiervan gebruik kunnen maken tijdens hun consultancy-opdracht.

Het blijft natuurlijk aangeraden dat men voor specifieke gevallen of voor de meest recente meldingen, de RASFF databank consulteert via het RASFF portaal https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/.

 

 

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 29

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2021