en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Nieuws

Ontvangt u graag onze nieuwsbrieven? Stuur dan gewoon een mailtje naar info ovocom be met als onderwerp "inschrijven nieuwsbrieven", en wij doen de rest.

 


 

Melding van incidenten aan OVOCOM: aanpassing
15/09/2016

De FCA Standaard heeft als doel mogelijke voedselveiligheidsrisico’s in de diervoederketen tot een minimum te beperken via preventieve,  proactieve en sectorspecifieke beheersmaatregelen. Toch kunnen contaminaties nooit 100% worden uitgesloten.

more...
Basisopleiding “diervoederwetgeving”
02/09/2016

Wat kan u leren uit de belangrijkste diervoederwetteksten? Hoe baant u zich een weg door de Belgische en Europese wetgeving? En hoe past u de wetgeving concreet toe in uw bedrijf? In onze dubbele opleiding diervoederwetgeving...

more...
Themaopleiding wetgeving 2015 – 2016
26/08/2016

Zoals elk jaar krijgt u in deze opleiding een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en publicaties inzake diervoederwetgeving van de voorbije 12 maanden.

more...
Herziening van het FCA document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’
18/08/2016

De bijkomende monitoring van aflatoxine B1 in maïs die vastgelegd is in het FCA-document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’ werd sinds september 2015 regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd op basis van RASFF-berichten en gecommuniceerde analyseresultaten door bedrijven in kader van deze monitoring.

more...
Opvolging wetgeving – Juli 2016
18/08/2016

Ondanks de vakantieperiode heeft juli 2016 een aantal zeer interessante teksten opgeleverd. In onderstaande nieuwsbrief bespreken we de aanbeveling 'nikkel' die verschenen is in juni, maar ook drie toelatingsbesluiten voor GGO’s en de publicatie van een nieuwe Europese code voor etikettering.

more...
EWS Mycotoxines oogst wintertarwe 2016
16/08/2016

Drie leden van OVOCOM [Synagra (collecte / handel), Bemefa (productie van mengvoeders) en KVBM (maalderij)] voeren al verscheidene jaren samen controles uit om een zicht te krijgen vóór de oogst op de aanwezigheid van mycotoxines (Fusarium) in wintertarwe.

more...
Risico op aanwezigheid van paraquat in sojabonen (oorsprong: Brazilië)
16/08/2016

Volgens verschillende bronnen kunnen mogelijk hoge niveaus van paraquat (herbicide) (> 0,03 mg/kg) worden waargenomen in Braziliaanse sojabonen en daarvan afgeleide producten (bijvoorbeeld sojaschroot).

more...
Monitoring aflatoxine B1 in maïs: wijziging in de classificatie van de landen
01/08/2016

Nadat de risicocategorieën tijdens een aantal opeenvolgende maandelijkse beoordelingen ongewijzigd bleven (zie FCA-document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’), is er nu wel een verandering in de risicoclassificatie van een land.

more...
Europese Commissie prijst Belgische samenwerking tussen overheid en diervoederindustrie
18/07/2016

Het Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie organiseerde van 26 - 30 oktober 2015 een studiebezoek in België. Ook OVOCOM mocht het FVO ontvangen. Deze studie had als doel om de samenwerking in kaart te brengen tussen particuliere certificeringsregelingen en de officiële controles in de diervoedersector.

more...
Communicatie naar OVOCOM bij inkoop van diervoeders
15/07/2016

In deze nieuwsbrief krijgt u een overzicht van de vereiste communicatie naar OVOCOM wanneer u  diervoeders inkoopt:

 

  • via het Gatekeeper-principe;
  • via specifieke aankoopprotocollen; of
  • via tijdelijke monitoring.
more...
Overzicht ”RASFF berichten 2016” nr. 2
13/07/2016

Het overzicht 2016 van alle meldingen door het Europese RASFF systeem (Rapid Alert System for Food and Feed) die interessant zouden kunnen zijn voor operatoren in de diervoedersector werd geactualiseerd 30 juni 2016. Voor deze eerste 6 maanden zijn er reeds 444 ’gevaar/product’ combinaties.

more...
Inspectie van vleeswinkels: wijzigingen FCA document BC-10
12/07/2016

Na de publicatie van het Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1100 m.b.t. de BSE-status van bepaalde landen, m.n. Duitsland, Spanje en Litouwen, werd de status van deze landen aangepast (van land met gecontroleerd risico naar land met verwaarloosbaar risico).

more...
Opvolging wetgeving – Juni 2016
12/07/2016

Juridische ontwikkelingen gaan niet steeds over belangrijke wijzigingen in de basis teksten die van toepassing zijn (vermarkten, hygiënepakket, dierlijke bijproducten, etc).‘Kleine’ teksten verdienen ook onze aandacht, of omdat zij een proactief karakter hebben, of omdat ze beantwoorden aan een evolutie in de sector.

more...
Verhoogde gehalten aan Zearalenon in sojaproducten (oorsprong: Argentinië)
08/07/2016

Als aanvulling op onze vorige nieuwsbrief (nummer 44) met betrekking tot de aanwezigheid van de mycotoxine zearalenon (ZEA), adviseren we alle bedrijven om bijzonder waakzaam te zijn voor alle sojaproducten afkomstig uit Argentinië.

 

more...
Verhoogde waarde aan Zearalenon in sojahullen
01/07/2016

Er zijn mogelijk soja(bonen)doppen (gegranuleerd of niet gegranuleerd) (soya (bean) hulls (pellets)– catalogus code 2.18.5 – Origine: Argentinië) die een verhoogd gehalte aan zearalenon (ZEA) bevatten, zijn mogelijk beschikbaar op de markt (m.n. in Duitsland, België, Nederland, UK). ZEA is een mycotoxine dat een negatieve invloed heeft op niveau van de reproductie van dieren (vb. vruchtbaarheid).

 

more...
OVOCOM publiceert specifieke module om te voldoen aan eisen Nederlandse zuivelondernemingen
01/07/2016

De Nederlandse zuivelindustrie heeft sinds 1 januari 2016 de kwaliteitsborging van diervoeders in Nederland verder aangescherpt, omdat zij haar leidende positie in de internationale zuivelwereld wil behouden. Daartoe beheert NZO de zgn. “witte lijst”. Enkel bedrijven die vermeld worden op deze witte lijst, kunnen rechtstreeks diervoeders leveren aan Nederlandse melkveehouders.

more...
OVOCOM & GAFTA hernieuwen wederzijdse uitwisselbaarheidsovereenkomst
24/06/2016

De wederzijdse uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen OVOCOM en Gafta werd vernieuwd. Zo zetten OVOCOM en Gafta de wederzijdse erkenning voort tussen de FCA Standaard en GTAS. GTAS is een onafhankelijke, op HACCP gebaseerde regeling voor bedrijven actief in de internationale handel in graan en voedermiddelen.

more...
Opvolging wetgeving – Mei 2016
08/06/2016

Wat doet u op maandag? Bij OVOCOM plaatsen we elke eerste werkdag van de week een overzicht online van de meest relevante wetteksten die gepubliceerd werden gedurende de voorbije week.

more...
Opheffing schorsing van een Feed Chain Alliance-certificaat
08/06/2016

De schorsing van het certificaat van onderstaand bedrijf werd opgeheven (08/06/2016).

more...
Het International Committee for Road Transport (ICRT) verwelkomt AMA-Marketing als achtste lid
06/06/2016

Sinds maart 2016 is AMA-Marketing officieel lid van het ICRT. AMA-Marketing is de schemabeheerder van het pastus+ kwaliteitsborgingsysteem. De Oostenrijkse organisatie, die gevestigd is in Wenen, is het achtste lid van het ICRT.

more...

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2020