en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Levering van diervoeders aan Nederlandse veehouders

Sinds 1 januari 2016 gelden er nieuwe voorwaarden voor alle leveranciers die rechtstreeks diervoeders leveren aan Nederlandse melkveehouders. De Nederlandse zuivelondernemingen verlangen van hun melkleveranciers dat zij uitsluitend diervoeders afnemen van bedrijven die vermeld staat op de zogeheten “witte lijst”. Om opgenomen te worden op deze witte lijst, moet een bedrijf voldoen aan enkele bijkomende vereisten. Op het niveau van voedselveiligheid, heeft OVOCOM een aparte module, nl. Module I-01: Rechtstreekse levering aan Nederlandse veehouderij, ontwikkeld om FCA-gecertificeerde bedrijven toe te laten te voldoen aan deze specifieke, bijkomende markteisen.

 

Bijkomend werd een Commissie van Toezicht opgericht met als doel de toepassing en de controle van de Module I-01 te superviseren. Deze Commissie van Toezicht bestaat uit 3 leden:

  • Dirk de Keuster, advocaat (voorzitter)
  • Mia Eeckhout, hoogleraar (Universiteit Gent)
  • Johan Zoons, directeur Proefbedrijf Pluimveehouderij (Provincie Antwerpen)

 

De kosten voor het jaar 2018 worden verdeeld volgens het aantal geëvalueerde LPC’s per bedrijf en worden berekend volgens volgende schaal:

 

Max. 10 LPC’s

1.000 EUR (excl. BTW)

11-249 LPC’s

1.500 EUR (excl. BTW)

> 249 LPC’s

3.500 EUR (excl. BTW)

 

 

Documenten

 

Lijsten

 

 

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

Zich inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2018